Phattarachai Chaimongkol

สวัสดีครับ, ผม ภัทรชัย ไชยมงคล (อ๊อฟ)

เป็นที่ปรึกษาทางด้าน Web Development รับงานโปรเจคพัฒนา Web Application ระบบงานใช้ภายในองค์กร งานที่เกี่ยวกับข้องกับลูกค้า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ สามารถดูแลงานทั้งระบบได้ ทำงานสายนี้มากว่า 15 ปี ผ่านงานทางภาครัฐ เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชน มีงาน Web App ทั้งเล็กและใหญ่ พร้อมใช้ประสบการณ์ที่มีแก้ไขปัญหาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอิสระ ธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ได้ครับ

ผมมีแนวคิดทำ Web Application ได้อย่างไร?

สำหรับผมแล้ว การพัฒนา Web Application เป็นมากกว่าความท้าทายทางเทคนิค ผมจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการอย่างลึกซึ้ง รับฟังปัญหา หาหนทางร่วมกันแล้วสร้าง Solution ที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ของลูกค้าโดยใช้ประสบการณ์และเครื่องมือที่ผมมีความชำนาญ

ผมชื่นชอบการเขียนโปรแกรมแบบ Test-Driven Development ทุก code ที่สำคัญที่ผมเขียนต้องมี Test มารองรับเพื่อรับประกันคุณภาพของโปรแกรม ภาษาที่ผมถนัดคือ PHP ใช้ Laravel เป็น Framework หลักในการพัฒนา ผ่านการสอบ Laravel Certified Developer ทาง Frontend ใช้ Vuejs และ Tailwindcss เพื่อสร้างเว็ปที่ใช้งานง่าย ดูทันสมัยเข้ากับโปรเจคที่ลูกค้าต้องการ

ยินดีช่วยเหลือผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME บริษัท รวมไปถึงส่วนงานราชการทุกระดับ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมองหานักพัฒนาเพื่อช่วยสร้างเครื่องมือทางเวปให้กับธุรกิจของคุณ ผมพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เคียงข้าง และแก้โจทย์ให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับ ธุรกิจหรือส่วนงานราชการที่ต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นในการจ้างงาน ทางผมเองมีการจดทะเบียนนิติบุคคล สามารถรับงานได้ในรูปแบบบริษัท มีการขึ้นทะเบียนเป็น คู่ค้าภาครัฐ นอกจากนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้น ทางผมมีพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ที่ได้เคยทำงานร่วมกัน สามารถเข้ามาช่วยพัฒนางานร่วมกันได้ สำหรับโครงการที่ต้องการทีมงานขนาดใหญ่ขึ้นครับ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

ตัวอย่างผลงาน

เครื่องมือที่ผมใช้งานประจำ

บทความเรื่องที่เขียนล่าสุด

Open Source

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

ผมอ๊อฟนะครับ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางด้าน Web Application Development ให้แก่องค์กร ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ
Web Developer ผู้มีใจรักใน Laravel เป็นพาร์ทเนอร์บริษัท Digital Agency ชั้นนำทางด้าน UX/UI เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ผมช่วยสร้างเครื่องมือทางด้าน Web ที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นใช้งานได้จริง เน้นประสบการณ์ ความชำนาญ ผลงานคุ้มค่าเทียบเท่าจ้างงานกับบริษัทใหญ่ ๆ

ยามว่าง ๆ ชอบเล่นเกมส์บน Steam ครับ